Bonsai Hội Hoa xuân Tao Đàn 2017

Linh Sam

thiet_ke_web_bonsai_27jpg.jpg

Đặt tính :
Tên quốc tế :
Xuất xứ :
Nghệ nhân :
Ngày nhập : 31/12/1969
Lượt xem : 218

bonsai_110.jpg

Loài : Bonsai Mai Chiếu Thủy

Nghệ nhân :

thiet_ke_web_bonsai_33jpg.jpg

Loài : Hình ảnh 267

Nghệ nhân :

thiet_ke_web_bonsai_32jpg.jpg

Loài : Mai chiếu thuỷ

Nghệ nhân :

thiet_ke_web_bonsai_31jpg.jpg

Loài : Mai chiếu thuỷ

Nghệ nhân :

thiet_ke_web_bonsai_30jpg.jpg

Loài : Kim Quýt

Nghệ nhân :

thiet_ke_web_bonsai_29jpg.jpg

Loài : Mai chiếu thuỷ

Nghệ nhân :
Thăm dò ý kiến

Bạn là người yêu thích

  • Cây xương rồng
  • Hoa phong lan
  • Bonsai
  • Hoa mai

Đang xử lý kết quả . Vui lòng đợi...